1985 yılında başladığımız tank ve basınçlı kap imalatına teknolojik ve sektörel gelişmeleri takip ederek gerekli olan tezgah ve iş gücünü bünyemize takviye ederek;

İmalatlarımızı kalitesini ve çeşitliliğini geliştirmeye devam ediyoruz.

Gemi sektörü, imalat sektörü, kimya sektörü, ısıtma ve soğutma sektörü, inşaat sektörü ve enerji sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya ve çözüm ortağı haline gelmiş bulunuyoruz.Her türlü tank ve basınçlı kap, istenilen çapta boru ve kanal, siklon ve bacalar, slop tankları, expansion, nitrojen, yağ, yakıt ve hava tankları, Norveç güverte tankları, HES projeleri boruları ve genleşme körükleri, baraj kapakları imalatlarını yapmaktayız.